Vattenskoter - förarbevis

Utbildningen kommer att omfatta sammanlagt 15 utbildningstimmar. Av dessa utbildningstimmar utgörs åtta av självstudier, tre av lärarledd undervisning och fyra timmar av praktisk körning. Den teoretiska delen av utbildningen kommer att avslutas med en obligatorisk examination, för att säkerställa att deltagarna uppnått de av Transportstyrelsen uppställda s.k. lärandemålen.

Vattenskoterakademin erbjuder både intensivutbildningar och distansundervisning med praktik på en rad olika platser, främst längst Norrlandskusten.  

Distanskurs

Vid vår distansutbildning tar du del av utbildningens teoretiska del via självstudier och två kvällsföreläsningar via Teams.

Vi tillhandahåller elektroniskt utbildningsmaterial som du använder både vid självstudierna och den lärarledda undervisningen. Du kommer också att ges tillgång till övningsprov för att själv kontrollera dina framsteg efter varje avslutat avsnitt.  Efter att du är klar med den teoretiska delen är det dags för examination och de obligatoriska praktiska momenten.

Intensivkurs

Spendera en heldag med oss i några av Höga kustens pärlor eller på centralt belägna platser i Örnsköldsvik, och Sundsvall.

Under våra intensivutbildningar varvar vi teori med praktik i en vacker omgivning. I priset ingår utbildningsmaterial, lunch och fika. Du väljer själv om du vill använda egen vattenskoter eller om du önskar hyra en maskin mot en tilläggskostnad.

Efter avslutad intensivutbildning har du inte bara de formella förutsättningarna för att ansöka om förarbevis för vattenskoter – du har förhoppningsvis också fått med dig härliga upplevelser i en storslagen natur. 

Personal Watercraft License

Course in English

The Swedish government has presented a proposal for a mandatory license for personal watercrafts (“PWC”). If passed, the legislation will enter into force on 1 July 2021 and the license requirement will kick in on 1 May 2022.

All who want to take a license will need to complete a PWC proficiency course comprising 15 hours with an authorized company. The course will include both theory and practical training. Vattenskoterakademin is currently one of just a few companies for PWC training in Sweden that plans to offer a version of our course in English. Our instructors are experienced boaters, skilled teachers and fluent in English.

If you are looking to take the PWC license and would rather get instructions in English – do not hesitate to send us an e-mail for further details