Snöskoter - förarbevis

Utbildningen kommer att omfatta sammanlagt 10 utbildningstimmar. Av dessa utbildningstimmar utgörs sju av lärarledd undervisning och tre timmar av praktisk körning. Den teoretiska delen av utbildningen kommer att avslutas med en obligatorisk examination, för att säkerställa att deltagarna uppnått godkänt kunskapsprov.

Håll utkik! Här kommer kurstillfällena för säsong 24/25 att publiceras.

Teori

Vi tillhandahåller elektroniskt utbildningsmaterial som du använder både vid självstudierna och den lärarledda undervisningen. Du kommer också att ges tillgång till övningsprov för att själv kontrollera dina framsteg efter varje avslutat avsnitt.  Efter att du är klar med den teoretiska delen är det dags för examination och de obligatoriska praktiska momenten.

Praktisk körning

Under de praktiska momenten kommer vi att gå igenom hur du framför din skoter på ett säkert sätt. 

Efter avslutad kurs har du inte bara de formella förutsättningarna för att ansöka om förarbevis för snöskoter – du har förhoppningsvis också fått med dig härliga upplevelser i en storslagen natur. 

Håll utkik! Här kommer kurstillfällena för säsong 24/25 att publiceras.