Vanliga frågor

På denna sida har vi samlat de vanligaste frågorna som ställs till oss gällande förarbevis för snöskoter och vattenskoter. Hittar du inte svaret som du söker, eller har du fler frågor? Tveka inte, höra av dig till oss!

Bokning & betalning

Du bokar den på vår hemsida, läs mer under våra kurser.

Några dagar innan din kurs kommer du att få ett mejl med praktisk information om vad som gäller under kursen.

I din bokningsbekräftelse finns en fil med kurslitteratur och instuderingsfrågor. Den ska du ladda ner.

Du betalar din kurs via en faktura som skickas ut av oss ett par dagar efter att du bokat din kurs.
Har du frågor gällande din betalning kan du skicka ett mejl till info@skoterakademin.se

Vattenskoter - förarbevis

Under våra intensivutbildningar varar vi teori med praktik i en vacker omgivning. I priset ingår utbildningsmaterial, lunch och fika. Utbildningen kommer att omfatta sammanlagt 15 utbildningstimmar. Av dessa utbildningstimmar utgörs åtta av självstudier, tre av lärarledd undervisning och fyra timmar av praktisk körning.  Efter avslutad intensivutbildning har du inte bara de formella förutsättningarna för att ansöka om förarbevis för vattenskoter – du har förhoppningsvis också fått med dig härliga upplevelser i en storslagen natur.

Vid vår distansutbildning tar du del av utbildningens teoretiska del via självstudier och två kvällsföreläsningar via Teams. De praktiska momenten samt uppkörningen genomförs vid ett tillfälle och teorin skrivs via ett digitalt prov. Utbildningen kommer att omfatta sammanlagt 15 utbildningstimmar. Av dessa utbildningstimmar utgörs åtta av självstudier, tre av lärarledd undervisning och fyra timmar av praktisk körning.  Teorin är uppdelad i två kvällsföreläsningar som är förlagda efter varandra vanligen måndagar och tisdagar.

Utbildningen är 15 lektionstimmar, varav fyra utgör praktisk körning. Den teoretiska delen kommer att avslutas med skriftlig examination (muntlig examination kommer att anordnas för de med läs- och skrivsvårigheter).

För att få köra vattenskoter krävs att man har fyllt 15 år. För att kunna utbilda sig och få köra vattenskoter krävs det även att man har fyllt 15 år.
Det betyder att du inte får påbörja din utbildning innan du har fyllt 15 år.

Det är Transportstyrelsen som kommer att utförda det fysiska förarbeviset efter ansökan av den som genomfört utbildningen. Däremot är det möjligt att – under tiden från det att man genomfört utbildningen till dess man erhållit sitt förarbevis – framföra sin vattenskoter. Vid kontroll ska man då uppvisa bevis på genomförd utbildning.

Nej, du behöver genomföra hela utbildningen inom ramen för en auktoriserad utbildningsanordnares kursprogram. Däremot kan Transportstyrelsen medge utbildningsanordnaren tillstånd att bedriva den teoretiska delen av utbildningen på distans och att vissa moment genomförs via självstudier.

Ja, några undantag kommer inte att medges för uthyrningsverksamhet eller organiserade ”safariturer” på likande sätt som för snöskoter.   

Ja. Kravet på förarbevis kommer att gälla oavsett var du framför din vattenskoter och oavsett din vattenskoters prestanda. Även vattenskotrar som framförs på el kommer sannolikt att omfattas av kravet.  Märk också att vattenskoterförordningen sedan tidigare också innehåller bestämmelser om var du får framföra din vattenskoter. (Vattenskoterförordningen gäller dock endast vattenskotrar med förbränningsmotor.)

Transportstyrelsen kommer att tilldela auktorisation till juridiska personer som kan visa att man har erforderlig kompetens och resurser för att kunna genomföra utbildningen. T.ex. måste samtliga instruktörer ha nautisk utbildning och erfarenhet av navigation på sjön. En utbildningsanordnare kommer att vara underställd Transportstyrelsens tillsyn.

Två av de som svarade på remissen av lagförslaget lyfte frågan om lagstiftningens överensstämmande med bestämmelser om importrestriktioner i EU-lagstiftningen. Regeringen har dock bedömt att EU-rätten inte innebär något hider mot att införa förarbeviskravet. 

Snöskoter - förarbevis

Utbildningen kommer att omfatta sammanlagt 10 utbildningstimmar. Av dessa utbildningstimmar utgörs sju av lärarledd undervisning och tre timmar av praktisk körning. Den teoretiska delen av utbildningen kommer att avslutas med en obligatorisk examination, för att säkerställa att deltagarna uppnått godkänt kunskapsprov.

Vi tillhandahåller elektroniskt utbildningsmaterial som du använder både vid självstudierna och den lärarledda undervisningen. Du kommer också att ges tillgång till övningsprov för att själv kontrollera dina framsteg efter varje avslutat avsnitt.  Efter att du är klar med den teoretiska delen är det dags för examination och de obligatoriska praktiska momenten.

För att få köra snöskoter krävs att man har fyllt 16 år. 

För att få göra de praktiska delarna ska du ha fyllt 15 år och 9 månader.

Det är Transportstyrelsen som kommer att utförda det fysiska förarbeviset efter ansökan av den som genomfört utbildningen. Däremot är det möjligt att – under tiden från det att man genomfört utbildningen till dess man erhållit sitt förarbevis – framföra sin snöskoter. Vid kontroll ska man då uppvisa bevis på genomförd utbildning.

Om du tagit ett körkort eller traktorkort innan 1 januari 2000 har du rätt att köra snöskoter med det kortet. Om inte så måste du ta ett förarbevis för att få framföra en snöskoter.