Villkor & Integritet

Allmänna villkor

Dessa allmänna leveransvillkor gäller utbildningstjänster, som Suaviter Utbildning AB, via varumärket ”Skoterakademin” (nedan kallad ”Leverantör ”) utför åt kund (nedan kallad ”Kund ”). 

Kursavgift

I kursavgiften för kurser som pågår både för- och eftermiddag ingår (för deltagare på plats) lunch, och enklare förfriskningar. Priserna är inklusive moms.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Leverantören.

Anmälan

Anmälan är bindande för Kund så snart Leverantören accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att Kund antagits på kursen. Anmälan kan göras via telefon, e-post eller via Leverantörens hemsida.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Leverantören. Betalning sker till bankgiro 588-6973.

Boende

Önskas boende på kursorten bokar du det själv. Leverantören kan i vissa ha avtalat om förmånliga rabatter som kan nyttjas av Kund. Kontakta Leverantören för information om detta.

Villkor för distansstudier

De kurser eller kurstillfällen som tillhandahålls i form av livesändning via Internet kräver att Kund har tillgång till hårdvara, programvara och internetuppkoppling enligt vad som informerats om i kallelse till, eller vid beställning/bekräftelse av, kursen. Det är Kundens ansvar att se till att dessa krav uppfylls och att Kunden i god tid har testat sin utrustning och internetuppkoppling.

Ångerrätt

Kund som är privatkund har rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att hen accepterat dessa allmänna villkor (ångerfrist) och erhålla full återbetalning. För att utnyttja ångerfristen ska Kund innan ångerfristen gått ut kontakta Leverantörens kundtjänst via info@skoterakademin.se

Avbokning

Avbokning skall ske skriftligen per e-post. Vid avbokning senast 10 dagar före kursstart återbetalas hela kursavgiften. Vid senare avbokning debiteras hel kursavgift, varav hälften kan användas till någon annan av Leverantörens kurser i under ett år fr.o.m. den avbokade kursens startdag. Byte av kursdeltagare kan ske när som helst utan kostnad.

Inställd kurs

Leverantören har rätt att ställa in en kurs. Vid inställd kurs återbetalas alla inbetalda avgifter. Ersättningar därutöver betalas inte.

Kund som uteblir

Om en Kund uteblir från ett kurstillfälle kommer Leverantören att kontrollera möjligheten att bereda Kunden plats vid annat inplanerat utbildningstillfälle. Om någon plats inte kan beredas har Kunden emellertid inte rätt till kompensation, varken monetärt eller i form av nytt kurstillfälle.

Immateriella rättigheter

Leverantören, eller dess licensgivare, äger om inte annat anges samtliga immateriella rättigheter, inkluderat men inte begränsat till, upphovsrätten till Kurser, varumärket Skoterakademin, Vattenskoterakademin, Snöskoterakademin och andra varumärken eller produktnamn Leverantören från tid till annan kan komma att använda i av Leverantören tillhandahållna kurser, dokument, programvara, manualer eller annan information.

Lånematerial

I förekommande fall hyr eller lånar Kund material för genomförande av kursen. Leverantören ansvarar för att distribuera detta material förutsatt att Kund i god tid meddelat relevanta lån/hyresbehov. Materialet ska återbördas i motsvarande skick som det mottogs i.

Om materialet ej återbördas inom utsatt tid, eller återbördas i ett väsentligen sämre skick förbehåller sig Leverantören rätten att fakturera Kunden för materialets uppskattade värde.

Kundens skoter

Om Kunden använder egen skoter i samband med kursens genomförande ansvarar Kund för att skotern är i körbart skick och inte utgör en fara för Kund eller andra deltagare. Kunden ansvarar själv för att transportera skotern till platsen för kursens genomförande. Kunden ansvarar för att skotern har erforderlig mängd bränsle, olja och laddat batteri.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://skoterakademin.se.

Vilka personuppgifter vi behandlar m.m

Personuppgiftsbehandling hos Skoterakademin (Suaviter Utbildning AB)

Skoterakademin kommer att behandla följande personuppgifter om kursdeltagare:

– namn;

– personnummer eller samordningsnummer och eventuellt uppgift om födelsedatum;

– kontaktuppgifter;

– uppgifter om den utbildning som personen har genomgått för att få förarbevis.

Behandlingen av personuppgifterna krävs för säker identifiering, för att säkerställa uppfyllande av ålderskrav och för inrapportering av uppgifter till Transportstyrelsen.

Suaviter Utbildning AB har genom sin auktorisation erhållit ett bemyndigande med skyldighet att rapportera exempelvis uppgifter om de utbildade till förarbevisregistret. Sådana uppgifter omfattar till exempel personens person- eller samordningsnummer. Detta innebär att Suaviter Utbildning AB har en rättslig skyldighet enligt artikel 6.1 c i EU:s dataskyddsförordning som ger rätt att behandla person- och samordningsnummer.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens IP-adress och webbläsarens användaragent-sträng som hjälp för detektering av skräppost.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts visas din profilbild offentligt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med

Om du begär återställning av lösenordet kommer din IP-adress att ingå i e-postmeddelandet om återställning.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto, har skrivit några kommentarer på denna webbplats eller är kund hos oss kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.