Förarbevis snöskoter

Kursinformation förarbevis snöskoter

Vi är glada att du valt att ta ditt förarbevis med oss på Skoterakademin!

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:51) uppställer vissa krav på dels hur utbildningsmomentet ska gå till, dels vilka typer av vattenskotrar som får användas. Utöver detta finns säkerhetskrav som måste beaktas. Inför den praktiska körningen ber vi dig därför uppmärksamma följande förhållningsregler. 

Utbildningsmaterial finns att ladda ner i din orderbekräftelse

Kläder och personlig utrustning 

Det kommer att vara kallt i under våra utbildningstillfällen under vintern.  Av säkerhetsskäl måste alla deltagare därför klä sig till undvikande av nedkylning.  

Skoterakademin förbehåller sig rätten att neka deltagande om snöskotern inte uppfyller minimikrav eller om kursdeltagare inte är klädd till undvikande av nedkylning. 

ID-kontroll 

Vi har skyldighet att säkerställa identitet på alla deltagare. Du måste därför medta godkänd identitetshandling (körkort, pass, nationellt id-kort). Om du saknar identitetshandling förbehåller vi oss att vägra ditt deltagande. 

Plats för praktisk körning 

Vi genomför kurser i Solberg, Vemdalen, Gottne och Kittelfjäll.

Vi är allt om oftast på samma ställe men omständigheter som väder och vind gör att vi ibland får flytta på oss. Exakt adress för uppkörning kommer att skickas ut några dagar före kursen. 

Betalningsinformation 

Några dagar efter att du har genomfört din bokning kommer du att få en faktura skickad till din e-post. Eventuella rabatter kommer att vara justerade på fakturan.

Saknar du din faktura? Kolla först i din skräppost men om den inte finns där bör du ta kontakt med oss, det gör du lättast genom att mejla till info@skoterakademin.se.